CENTRE FOR CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT

DR. JURRY FOO @ JURRY BT. F. MICHAEL

Course Name: BAKTISISWA (6)

Course Code: EK00303

Course Synopsis: Kursus ini memberi pendedahan dan bimbingan kepada pelajar untuk membina kemahiran kepimpinan dan Kemahiran sosial melalui proses pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Pelajar akan mempelajari bagaimana bidang kepimpinan dan kemasyarakatan dapat menyumbang kepada masyarakat melalui program mahasiswa prihatin (SPRINT). Manakala kemahiran komunikasi akan diterapkan secara berterusan dalam semua aktiviti yang dilaksanakan sepanjang semester sebagai latihan kepada pelajar dalam penyampaian maklumat dan interaksi yang berkesan. Program SPRINT yang dicadangkan untuk BAKTISISWA adalah program kesukarelawan dalam menyediakan perkhidmatan kepada komuniti, pemuliharaan, bantuan atau kerja sukarela kecemasan dan apa-apa program yang memberi manfaat kepada kedua-dua komuniti dan universiti.

Brief description of experiences / presentation submitted:

Program SPRINT yang dicadangkan untuk BAKTISISWA adalah program kesukarelawan dalam menyediakan perkhidmatan kepada komuniti, pemuliharaan, bantuan atau kerja sukarela kecemasan dan apa-apa program yang memberi manfaat kepada kedua-dua komuniti dan universiti.

Bagi pengalaman SPRINT yang dijalankan secara dalam talian, kursus baktisiswa menjalankan Program Ceramah motivasi kepada mahasiswa dan orang awam tentang kaedah mengatasi tekanan dengan menjemput pakar psikiatri dari Hospital Bukit Padang, Kota Kinabalu, Sabah.

LECTURER ACTIVITY

  1. Contoh laporan proposal SPRINT

DEVICE AND APPLICATION TOOLS

  1. Googlemeet

  2. FBLive

  3. Microsoft Power point


Comments / Questions : Feel free to provide any comments or questions